Úvod   Trapézové šrouby

Trapézové šrouby

Trapézové šrouby (dále též Tr šrouby) s lichoběžníkovým závitem rovnoramenným (dle ČSN 014050) jsou standardním konstrukčním prvkem určeným pro samosvorný převod rotačního pohybu na přímočarý s nízkou účinností danou jejich principem, mazáním a materiálem třecích závitových ploch.

Šrouby snáší pouze axiální zatížení a příslušný kroutící moment, přičemž vymezení vůle mezi šroubem a maticí je nutné zajistit konstrukčně.

Trapézové šrouby jsou standardně dodávány jako komplexní montážní prvek s nalícovanou maticí či maticemi v provedení dle požadavků zákazníka. Jejich materiál, užití, zajištění mazání a seřizování provozem vzniklé vůle je dáno konstrukčními zvyklostmi jednotlivých zákazníků a není řešeno výrobcem, který poskytuje pouze konzultační a poradenskou službu.

                                           

 
vyrobila Omega Design