Úvod   O společnosti   Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost firem

Slovní spojení „společenská odpovědnost firem“ se v současné době skloňuje dosti často. Vzniklo z anglického výrazu Corporate Social Responsibility a můžete se s ním setkat pod zkratkou CSR.

Co ale vlastně CSR znamená? Definic je několik a mě se líbila např. následující:

Společenská odpovědnost firem je takový způsob vedení firmy a budování vztahů s jejími partnery, který přispívá ke zlepšení dobré pověsti, vážnosti a důvěryhodnosti podniku a jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání. Odpovědně podnikat znamená myslet při podnikání i na sociální a ekologické zájmy a pozitivně tak působit v rámci celé společnosti.

Společensky odpovědná firma si samozřejmě dobře uvědomuje „význam svého dobrého jména“ a klade si za cíl svoji odpovědnost vůči zákazníkům, zaměstnancům i dalším zainteresovaným subjektům.

Základními principy CSR jsou:

 • dobrovolnost (přijetí konceptu CSR je dobrovolné a nad rámec legislativy)
 • transparentnost (zajištění přístupu k informacím pro zainteresované subjekty)
 • komplexnost (upustit od zájmu „profit only“ a zaměření se na ekonomické, environmentální a sociální aspekty)
 • průběžnost (aktivity by neměly být jednorázové)
 • dlouhodobost (zaměření se na dlouhodobé cíle)

Jak přistupujeme v KSK k otázkám společenské odpovědnosti?

 • Snažíme se aktivně uplatňovat v práci i mimo ni naše firemní hodnoty.
 • Finančně se podílíme na projektu Technických školek a škol.
 • Spolupracujeme s učňovskými, středními a vysokými školami v regionu.
 • Nabízíme a poskytujeme stipendia studentům středních a vysokých škol.
 • Nabízíme studentům možnost spolupracovat s naší firmou na diplomových pracích, odborných praxích a stážích.
 • Poskytujeme školení a rekvalifikace stávajícím zaměstnancům nad rámec zákonných školení.
 • Funguje u nás systém odměn při pracovních výročích, osobních jubileích, odchodech do důchodu, příspěvky na penzijní připojištění apod.
 • Existuje celá škála zaměstnaneckých benefitů.
 • Pořádáme řadu firemních akcí.
 • Přispívali jsme do sbírky pro Dům na půli cesty.

Jsem velmi ráda, že se naše firma snaží být firmou společensky odpovědnou, je to určitě dobrá cesta k tomu, jak mít spokojené zákazníky, zaměstnance a také šance podílet se na věcech potřebných a společnosti prospěšných.

Jana Křížová

 
vyrobila Omega Design