Úvod   Opravy   Poradenství a technické konzultace

Poradenství a technické konzultace

Společnost KSK Precise Motion, a.s. nabízí technickou pomoc při návrhu a kontrole pohybových os obráběcích strojů vybavených kuličkovým šroubem. Tato služba se opírá o dlouholeté zkušenosti s aplikací kuličkových šroubů a o výpočtové algoritmy vycházející z mezinárodních norem pro kuličkové šrouby DIN ISO 3408, a také o součinnost s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha.

Cílem je nalézt a nabídnout zákazníkům optimální řešení lineárního pohybu založeného na kuličkovém šroubu jako základním komponentu převodu rotačního pohybu na přímočarý. Výsledkem optimalizace je konkrétní řešení pohonu nejvhodnějším kuličkovým šroubem, charakterizovaným průměrem, stoupáním, tuhostí matice a životností, a to i variantně s aplikací poháněného hřídele nebo poháněné matice. Výsledek je možno doplnit o výběr ložisek, spojky, motoru a vloženého převodu a o vliv regulace pohonu.

Kontrolovány jsou rovněž maximální otáčky a vzpěr navrženého kuličkového šroubu dle jeho uložení. Dle známého spektra zatížení a pracovních podmínek je možné s požadovanou mírou spolehlivosti stanovit životnost vlastního kuličkového šroubu i ložisek jeho uložení.

Nabízená služba by měla pomoci při návrhu lineárních os obráběcích strojů s cílem jejich optimalizace dle předpokládaných zatížení a provozních podmínek.

                        

 
vyrobila Omega Design