Úvod   Laser   Laserové svařování

Laserové svařování

Laserové svařování umožňuje spojovat jak tenké, tak i masivní součásti. Vysoká stabilita procesu při vysokých svařovacích rychlostech zajišťuje vnesení malého množství tepla, čímž dochází k minimálnímu ovlivnění základního materiálu a minimálním deformacím. Řízení vnesené energie v závislosti na svařovaných materiálech zajišťuje hladký a symetrický svarový spoj bez porozit. Výsledkem je vysoká kvalita sváru s žádnou, nebo minimální nutností dalšího opracování.

 
vyrobila Omega Design