Úvod   Laser   Laserové kalení

Laserové kalení

Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Možné je rovněž kalení litin a nahrazení cementace a nitridace laserovým kalením a tím dosáhnout úspor nákladů.

Laserové kalení využívá ke vzniku kalení vrstvy samoochlazovací efekt materiálu.

Výhody laserového kalení:

  • Nižší energetická náročnost (kalení pouze požadovaných oblastí),
  • Díky robotu zpracování libovolné geometrie,
  • Nízké tepelné zatížení okolního materiálu, tzn eliminace trhlin a deformací,
  • Řízení procesu dle aktuální teploty, tzn možnost řízení hloubky prokalení a výsledné tvrdosti (běžně 60 HRC),
  • Nízká oxidace povrchu,
  • Žádná nebo minimální nutnost dalšího opracování.

 
vyrobila Omega Design