Úvod   Kuličkové šrouby   Technické informace   Technologie zhotovení

Technologie zhotovení závitu

Válcování závitu kuličkových šroubů

Tváření povrchu ocelové hřídele rotačními nástroji s profilem závitu s cílem získat přesný polotovar pro další zpracování, jímž je povrchové kalení a leštění závitu kuličkového šroubu. Stoupání závitu získané válcováním je odlišné od požadovaného jmenovitého stoupání o hodnotu korekce pro následné tepelné zpracování. Technologie je vhodná pro hromadnou výrobu. Výsledná přesnost je významně ovlivněna kvalitou hutního materiálu a podmínkami procesu řízeného válcování. Následně je nutný výběr a třídění polotovaru dle dosažené přesnosti. Standardně se zhotovují kuličkové šrouby ve třídě přesnosti T7 (DIN ISO 3408), výběrem lze dosáhnout T5. Kuličkové šrouby jsou charakteristické tvarem nefunkční části hřbetu profilu závitu vzniklým tvářením tohoto profilu. Vlivem použité technologie je v kuličkovém šroubu značné vnitřní pnutí projevující se obvykle geometrickou nepřesností spojenou s deformacemi vlastní osy hřídele a mírně zvýšenou hlučností při odvalování kuliček v profilu závitu.

Rotační okružování závitu kuličkových šroubů

Obrábění zakaleného povrchu hřídele nástroji s tvarem profilu závitu s cílem získat přesný výsledný profil a stoupání závitu kuličkových šroubů. Technologie je vhodná pro sériovou i kusovou výrobu kuličkových šroubů, výsledná přesnost je ovlivněna přesností stroje a kvalitou použitých nástrojů a jejich seřízením. Standardně se zhotovují kuličkové šrouby ve třídě přesnosti IT5 (T5 a T7). Lze okružovat i zakalené matice kuličkových šroubů bez nutnosti následného broušení, přičemž „dolícování“ je následně prováděno výběrem kuliček při montáži matic na konkrétní kuličkový šroub. Takto zhotovené kuličkové šrouby jsou vzhledem k hloubce zakalené povrchové vrstvy a nutnosti použít mělký profil vhodné spíše pro menší velikosti kuliček, rovněž dosažitelná geometrická přesnost je dána použitou technologií s průběžným vedením obrobku.Broušení závitu kuličkových šroubů

Tradiční technologie zhotovení závitu do předem obrobeného, zakaleného polotovaru kuličkového šroubu s cílem získat přesný konečný profil a stoupání závitu kuličkového šroubu. Technologie je vhodná pro sériovou i kusovou výrobu. Výsledná přesnost je ovlivněna přesností stroje a kvalitou použitých brusných nástrojů a jejich tvarováním. Standardně se zhotovují kuličkové šrouby ve třídách přesnosti IT1 a IT3. Takto zhotovené kuličkové šrouby mají nejvhodnější rozložení tvaru zakalené povrchové vrstvy kolem profilu závitu a vykazují vysokou geometrickou přesnost závitu hřídele kuličkového šroubu a samozřejmostí je i jejich vysoká životnost. Vzhledem k použité technologii jsou však výrobně nejnáročnější.

 

 

                
  broušený profil                                                okružovaný profil                                             válcovaný profil

 
vyrobila Omega Design