Úvod   Kuličkové šrouby

Kuličkové šrouby

Kuličkové šrouby (dále KŠ) jsou konstrukční prvky pohybových ústrojí převádějící s vysokou účinností (nejsou samosvorné) rotační pohyb na přímočarý, vyznačující se vysokou tuhostí, přesností a trvanlivostí.Kuličkové šrouby

Kuličkové šrouby vyžadují přesné a tuhé uložení s rovnoběžností osy kuličkového šroubu a vodících ploch do 0,02 mm / 1 000 mm, rovněž uložení maticové jednotky musí zajišťovat její kolmost k podélné ose šroubu do 0,02 mm / 1 000 mm.  

Maticové jednotky mohou být zatěžovány pouze v axiálním směru. U dlouhých a štíhlých kuličkových šroubů musí být konstrukcí pohybového ústrojí vhodně eliminován průhyb hřídele vzniklý jeho hmotností.

Dokonalá kvalita valivých drah KŠ je zárukou odolnosti proti vývinu tepla a proti opotřebení. Vysoká tuhost KŠ, malý záběrový krouticí moment i při provedení bez vůle a vysoký stupeň přesnosti pohybu jsou dalšími výhodami KŠ.

                                                    

 
vyrobila Omega Design