Úvod   Doplňkový sortiment   Bezprofilový kuličkový šroub

Bezprofilový kuličkový šroub

Bezprofilový kuličkový šroub je určen zejména pro pohybové mechanismy manipulátorů a transportních zařízení, které vyžadují realizaci účinného převodu rotačního pohybu na přímočarý bez preference tuhosti a únosnosti převodu, ale s požadavky na jednoduchost, snadnost údržby a výrobní nenáročnost.

                                                         Bezprofilový kuličkový šroub

Profilový závit je pouze v matici a přenos sil je realizován pomocí vložených kuliček mezi tímto profilem a hladkým válcovým povrchem hřídele. Řešení využívá k přenosu sil pružné deformace povrchu kaleného a broušeného válcového hřídele při odvalování předepnutých kuliček vedených v profilovém vnitřním závitu matice.

U aplikace bezprofilového kuličkového šroubu lze s výhodou využít prokluzu matice na hřídeli při dosažení určité axiální síly, např. jako bezpečnostního konstrukčního prvku, po snížení přetížení pokračuje matice v pohybu původním směrem, nebo je využito nárůstu proudu k odpojení motoru.

 
vyrobila Omega Design